Čiastka č. 256/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 22.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
621/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 01.01.2008
622/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach 01.01.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené