Čiastka č. 178/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
410/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu 01.09.2007
411/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z. 01.09.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené