Čiastka č. 151/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 27.07.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
348/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2007
349/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 01.09.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené