Čiastka č. 13/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 12.01.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
21/2007 Z. z. Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.01.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené