Čiastka č. 84/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 26.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
238/2006 Z. z. Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené