Čiastka č. 100/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
284/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené