Čiastka č. 80/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 06.05.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
187/2005 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 15.05.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené