Čiastka č. 4/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 14.01.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2005
6/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 01.02.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené