Čiastka č. 249/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
638/2005 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. októbra 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 30 ods. 4 až 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 30.12.2005
639/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o patentovom práve 01.01.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené