Čiastka č. 195/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 27.10.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
481/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené