Čiastka č. 194/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 27.10.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
480/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu č. 13 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd týkajúceho sa zrušenia trestu smrti za každých okolností
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené