Čiastka č. 193/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 27.10.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
479/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené