Čiastka č. 190/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 26.10.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
473/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 01.01.2006
474/2005 Z. z. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2006
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené