Čiastka č. 19/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 11.02.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené