Čiastka č. 181/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 05.10.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
444/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov príloh k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené