Čiastka č. 93/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 27.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.05.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené