Čiastka č. 72/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 24.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
153/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie 01.04.2004
154/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2003 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce
155/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravuje zúčtovanie poistného na starobné poistenie a na invalidné poistenie plateného štátom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené