Čiastka č. 46/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 28.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 01.03.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené