Čiastka č. 298/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.03.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené