Čiastka č. 243/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené