Čiastka č. 222/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 08.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
527/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov 01.11.2004
528/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom 15.10.2004
529/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti Dodatku č. 3 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
r1/c222/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 483/2004 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené