Čiastka č. 197/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 04.08.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
459/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmeny článku 1 Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené