Čiastka č. 194/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 04.08.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
456/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené