Čiastka č. 162/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené