Čiastka č. 137/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 26.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
329/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2004
330/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja 01.06.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené