Čiastka č. 186/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 28.10.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
430/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2003
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené