Čiastka č. 125/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 27.07.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 27.07.2001
303/2001 Z. z. Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 27.07.2001
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené