Čiastka č. 106/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona 01.07.2001
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené