Čiastka č. 66/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 13.05.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
153/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov
154/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené