Čiastka č. 61/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 03.05.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
142/2000 Z. z. Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2000
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené