Čiastka č. 52/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 13.04.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi 01.05.2000
125/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly 01.05.2000
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené