Čiastka č. 9/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 31.01.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o súkromných bezpečnostných službách 31.01.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené