Čiastka č. 82/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 10.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
216/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj 10.07.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené