Čiastka č. 75/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 26.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
199/1998 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené