Čiastka č. 65/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 13.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
181/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o leteckej doprave
182/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colníctve
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené