Čiastka č. 6/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 27.01.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/1998 Z. z. Opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
r1/c6/1998 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 3/1998 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené