Čiastka č. 59/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 04.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
160/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené