Čiastka č. 58/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. 01.06.1998
159/1998 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené