Čiastka č. 56/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
154/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o sprievodných dokladoch pri preprave vína a vinárskych výrobkov 01.06.1998
155/1998 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje 30.05.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené