Čiastka č. 54/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 28.05.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
149/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj 28.05.1998
150/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke 01.06.1998
151/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. februára 1997 č. 307/1997-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu z 27. novembra 1997 č. 2582/1997-100 a výnosu z 28. januára 1998 č. 116/1998-100
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené