Čiastka č. 40/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 22.04.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
110/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu
111/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
112/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce
r1/c40/1998 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 73/1998 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené