Čiastka č. 37/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 15.04.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
97/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk
98/1998 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené