Čiastka č. 35/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 03.04.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
92/1998 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. marca 1998 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I a čl. II zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky 03.04.1998
93/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené