Čiastka č. 23/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 07.03.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
57/1998 Z. z. Zákon o Železničnej polícii 01.04.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené