Čiastka č. 21/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 03.03.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1998 Z. z. Rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené