Čiastka č. 15/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky
37/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky
38/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o dlhodobej hospodárskej, vedeckej, technickej a priemyselnej spoluprái
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené