Čiastka č. 149/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 08.12.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
377/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 08.12.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené