Čiastka č. 142/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 27.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
364/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov 27.11.1998
365/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené