Čiastka č. 137/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 18.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
346/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené