Čiastka č. 135/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 16.11.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
342/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov 16.11.1998
343/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Kodanskom dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
344/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Protokole k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené